شیرآلات

شير آلات صنعتی

شیر هوا رزوه ای

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر آتش نشانی دفنی

آتش نشانی دفنی

دریچه تخلیه

کاربرد : جلوگیری از ورود اجسام خارجی به خطوط لوله

شیر هوا دوجت

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا دو روزنه

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا روزنه کوچک

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا روزنه بزرگ

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر تیغه ای

شیر تیغه ای مهاب اب ایرانیان شیر گیوتینی

شیر فلوتر هیدرو مکانیکی

جهت کنترل سطح آب