شیر هوا روزنه کوچک

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر هوا روزنه کوچک

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک