شیر هوا روزنه بزرگ

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر هوا روزنه بزرگ

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک