شیر هوا دوروزنه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر هوا دو روزنه

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک