شیر هوا دوجت

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر هوا دوجت

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک