شیر صافی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر صافی

صافی با مش 2 -3 میلیمتر