شیر حوضچه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر تخلیه دیسکی

مناسب برای انتهای خطوط لوله جهت تخلیه لوله