شیر اطمینان

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک نمایید

شیر اطمینان

جهت جلوگیری از انفجار مخازن