شیر هوا روزنه بزرگ

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا روزنه بزرگ

  • فشار کاری : 10 و 16 بار
  • سایز : 50 – 150 میلیمتر
  • جنس بدنه : چدن خاکستری و چدن داکتیل
  • رنگ : اپوکسی پودری الکترو استاتیک

طراحی شده مطابق با استاندارد های DIN

هوادهی به داخل لوله و تخلیه هوا لوله به صورت اتوماتیک و جلوگیری از شکستن لوله