شیرآلات

شیرآلات صنعتی مهاب اب ایرانیان

شیر تیغه ای

شیر تیغه ای مهاب اب ایرانیان شیر گیوتینی

شیر هوا روزنه بزرگ

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا روزنه کوچک

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا دو روزنه

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا دوجت

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

دریچه تخلیه

کاربرد : جلوگیری از ورود اجسام خارجی به خطوط لوله

شیر آتش نشانی دفنی

آتش نشانی دفنی

شیر هوا رزوه ای

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک


  • 1
  • 2